Spoedeisende Hulp

De Spoedeisende hulp is een plek waar acute basiszorg wordt verleend en waar alle specialismen samenkomen.  


Acute pathologie kan bij elk specialisme voorkomen, dus de radiologische beeldvorming is erg divers. 
Een groot deel bestaat uit traumatologie, maar je moet ook bijvoorbeeld denken aan (instabiele) patiënten in het vakgebied interne geneeskunde en neurologie.

Er is voor het (keuze)coschap Spoedeisende Hulp voor jullie een selectie van colleges gemaakt. Kies om te beginnen aan de rechterkant van dit scherm je lichaamsdeel en vervolgens je techniek