Test jezelf: X-buikoverzicht

Casus 1.

Een jongen van 17 jaar heeft een week geleden een laparoscopische appendectomie gehad. De buik komt moeilijk op gang. De laatste dagen heeft de patient geen ontlasting gehad. Bij lichamelijk onderzoek is de gehele buik opgezet en geprikkeld. Bij palpatie is m.n. het rechter onderkwadrant pijnlijk. Bij aucultatie hoor je gootsteengeluiden. 

Er wordt een X-buikoverzicht gemaakt  met de vraag of er aanwijzingen zijn voor een ileus (fig. 1)
NB na de X-buikoverzicht wordt een echo onderzoek verricht. Deze toont een abces in de ileocoecaal regio.

College_XBOZ_Casus1_paralyIleus_BLANCO.jpg

College_XBOZ_Casus1_paralyIleusLateraal_BLANCO.jpg

Figuur 1. Liggend AP opname (a) en laterale opname in linker zijligging.

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven

Casus 2

Een vrouw van 20 jaar  met een blanco voorgeschiedenis presenteert zich op de Spoedeisende Hulp met koliekachtige pijnaanvallen in de rechter flank.
Een echo onderzoek van de nieren laat een licht gedilateerd pyelocaliceel systeem zien van de rechter nier. Ook het proximale deel van de rechter ureter is iets gedilateerd.
Er worden geen duidelijke concrementen in de rechter nier gezien. De proximale ureter is moeilijk te vervolgen door de overprojecterende darmlissen.  

Je besluit een X-buikoverzicht te maken om te kijken of er sprake is van nefrolithiasis/urolithiasis (fig. 2)

College_XBOZ_casus2_urolithiasisOverzicht_BLANCO.jpg

College_XBOZ_casus2_urolithiasisDetail_BLANCO2.jpg

Figuur 2. Liggende AP opname (a) met een aanvullende detail opname van de bovenbuik (b)

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven

Casus 3

Een man van 67 jaar oud met acute pijn in de buik wordt via de huisarts met spoed doorgestuurd naar de Spoedeisende Hulp bij een verdenking op een maagperforatie.

Op de Spoedeisende Hulp wordt een adipeuze en zeer pijnlijke patient gezien. De gehele buik is geprikkeld en pijnlijk.

Voorgeschiedenis: diverticulose, hypertensie, H. pylori infectie, totale heup prothese links

Bij binnenkomst wordt meteen een X-buikoverzicht gemaakt om vrij lucht aan te tonen danwel uit te sluiten (fig. 3) De patiënt is erg onrustig en angstig. Helaas is hierdoor slechts alleen een liggende AP opname verkregen. 

College_XBOZ_casus3B_aneurysmaBOZ_BLANCO.jpg

Figuur 3. Liggende AP opname.

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven