Test jezelf: X-heup

Casus 1.

Een man van 41 jaar wordt aangereden door een auto (60 km/uur) en komt enkele meters verder op het asfalt terecht. De patiënt geeft aan pijn te hebben aan zijn linker bovenbeen/heup.

Er wordt een X-heup onderzoek verricht (fig. 1).

Figuur 1. AP opname en axiolaterale opname linker heup.

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven

Casus 2.

Een vrouw van 38 is twee dagen geleden van het paard gevallen. Ze blijft pijnhouden aan haar linker heup.

Aanvullend wordt een X-heup gemaakt (fig. 2).

Figuur 2. AP opname linker heup.

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven