Test jezelf: X-pols

Casus 1.

Een man van 55 jaar moet met de fiets uitwijken voor een voetganger en komt bij ten val. Hij komt met gestrekte arm op het asfalt terecht. 

De linker pols is zeer pijnlijk. Op de Spoedeisende Hulp wordt een X-pols gemaakt (fig. 1)

College_Xpols_Casus1_IntraArtDistaleRadius_fractuur_PA_BLANCO.jpg

College_Xpols_Casus1_IntraArtDistaleRadius_fractuur_lateraal_BLANCO.jpg

Figuur 1. PA opname (a) en laterale opname (b) van de linker pols

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven

Casus 2. 

Een jongen van 10 jaar oud houdt tijdens voetballen een bal tegen met zijn linker pols. De  pols toont een licht zwelling en is pijnlijk bij bewegen.

Een X-pols wordt gemaakt (fig. 2)

College_XpolsCasus2_Torusfractuur_PA_BLANCO.jpg

College_XpolsCasus2_Torusfractuur_lateraal_BLANCO2.jpg

Figuur 2: PA opname (a) en laterale opname (b) van de linker pols

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven

Casus 3.

Een vrouw van 27 wordt plotseling omver gelopen door een hond. Ze valt met een uitstrekte hand op een harde ondergrond. Bij onderzoek blijkt er bij de rechter pols sprake te zijn van drukpijn over de tabatière anatomique.

Aanvullend wordt een scaphoïd serie gemaakt (fig.3/4)

College_XpolsCasus3_PA_lateraal_BLANCO.jpg

Figuur 3. Scaphoïd serie: PA in ulnaire deviatie en laterale opname.

College_XpolsCasus3_vuist_60graden_BLANCO.jpg

Figuur 4. Scaphoïd serie: vuistopname en 60° oblique opname in ulnaire deviatie

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven