Test jezelf: X-Thorax IC

Casus 1.

Een man (63 jaar) is zojuist geopereerd waarbij een hemicolectomie rechts verricht is i.v.m. een maligniteit. De procedure verliep moeizaam.
De patiënt gaat naar de IC en je vraagt een X-thorax aan om pulmonale complicaties uit te sluiten. De patiënt heeft tevens een diep veneuze lijn.

Figuur 1. X-thorax: liggende AP opname.

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven

Casus 2.

Een man (68 jaar) wordt behandeld voor een lymfoom. Er is al enige tijd sprake van dyspneu klachten. Op een gegeven moment wordt de patiënt hemodynamisch instabiel. De patiënt wordt geïntubeerd. Je vraagt een X-thorax aan om o.a. de positie van de tracheatube te bepalen (fig. 2).

Figuur 2. X-thorax: liggende AP opname.

Bevindingen?

Diagnose?

Antwoord weergeven